Na trasie budowy obwodnicy Wronek (woj. wielkopolskie)

znaleziono ślady osady sprzed ok. pięciu tys. lat.

Według archeologów, znaleziska są unikatowe w skali kraju.

Wydobyty materiał archeologiczny trafi do Muzeum Ziemi Wronieckiej.